OFERTA+ ''MED''


TRĘBICKI & PARTNER kieruje ofertę do osób wykonujących zawód medyczny, tj.: Lekarz, Lekarz Dentysta, Ratownik Medyczny, Ratownik-Kierowca, Dyspozytor Medyczny, Pielęgniarki/Pielęgniarza i Pielęgniarki Położnej, Farmaceuta, Diagnosta Laboratoryjny, Kosmetolog, Fizjoterapeuta, Rehabilitant, Dietetyk, zatrudniony na umowę o pracę lub umowa cywilno-prawna (kontrakt).Zapewniamy doradztwo w zakresie prawa medycznego w tym redakcji i opiniowania dokumentów stosowanych w działalności medycznej ,analizie wykładni prawa medycznego,m.in.w zakresie praw i obowiązków personelu medycznego oraz profilaktyki przestrzegania praw pacjenta, prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa medycznego oraz praw pacjenta.Oferujemy też usługę księgowo-rachunkową, jak i pomoc przy wyborze kredytu,ubezpieczenia OC oraz skutecznej windykacji.Usługa Oferta+ ''Med'' dostępna jest w abonamencie.Zadzwoń i zapytaj o warunki umowy a także o promocje związane z wykonywanym Twoim zawodem medycznym.


OFERTA+ ''ROL''


TRĘBICKI & PARTNER kieruje ofertę do osób prowadzących Gospodarstwo Rolnicze,Gospodarstwo Agroturystyczne.Zapewniamy pomoc doradztwa prawnego i finansowego, prowadzenia rachunkowości Twojego gospodarstwa,pomoc przy wyborze kredytu lub ubezpieczenia dopasowanego do Twoich potrzeb i możliwości,pomoc w windykacji należności,analiza umów itp. Usługa Oferta+'' Rol'' dostępna jest w abonamencie. Zadzwoń i zapytaj o warunki umowy a także o promocje.


OFERTA+ ''ER''


TRĘBICKI & PARTNER kieruje ofertę do Emerytów i Rencistów.Zapewniamy pomoc doradztwa prawnego i finansowego,pomoc w ubieganiu się o kredyt,pomoc w interpretacji pism i odpowiedzi na nie z takich instytucji jak KRUS,ZUS,Urząd Gminy,itp.Usługa Oferta+''ER '' dostępna w abonamencie. Zadzwoń i zapytaj o warunki umowy a także promocje.